QUA-02

Norma IATF 16 949:2016 (awareness)

Všetci konštruktéri vozidiel požadujú od svojich dodávateľov certifikáciu podľa normy IATF, čo je nutná podmienka vzniku a trvania obchodného vzťahu. Keďže systém zaručenia kvality organizácie, ktorý je tvorený ľuďmi a procesmi, musí byť v súlade s požiadavkami IATF, zamestnanci by mali poznať základy tejto normy a vidieť jej praktickú aplikáciu v podnikových procesoch. Náš školiteľ, ktorý má dlhoročné skúsenosti ako IATF audítor i školiteľ, Vám prezentuje normu v zaujímavej forme, pričom teóriu doplní o množstvo príkladov zo svojej dlhoročnej praxe.

Vaše potreby sú:

 • Poznať normu IATF 16949:2016 pre potreby auditovaného v rámci výrobného podniku v dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu
 • Pripraviť teoreticky a prakticky účastníkov na účasť na interných auditoch QMS podľa IATF 16949:2016
 • Získať praktické príklady ako nastaviť interné procesy tak, aby vyhovovali norme IATF 16 949:2016

Cieľová skupina:

 • Zamestnanci spoločností v automobilovom priemysle, ktorí sú auditovaní podľa normy IATF 16 949:2016
 • Zamestnanci zodpovední za internú a zákaznícku kvalitu a zlepšovanie

Obsah školenia:

 • Úvod do systému manažérstva kvality v automobilovom priemysle
 • Charakteristika, štruktúra, rámcové pravidlá IATF 16949:2016
 • Podrobný výklad požiadaviek IATF 16949:2016 (požiadavky, príklady a odporúčania z praxe)
  • Kapitola 1-3 – Úvod a požiadavky na systém
  • Kapitola 4 Súvislosti organizácie
  • Kapitola 5 – Vodcovstvo
  • Kapitola 6 – Plánovanie
  • Kapitola 7 – Podpora
  • Kapitola 8 – Prevádzka
  • Kapitola 9 – Hodnotenie výkonnosti
  • Kapitola 10 – Prevádzka
 • Modelové cvičenia počas kurzu

Trvanie:  2 dni

Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.