QUA-01

Zaručenie kvality v automobilovom priemysle

Absolventi školenia získajú ucelenú predstavu o tom, čo reálne znamená kvalita v automobilovom priemysle, aké sú jej hlavné nástroje a ako fungujú. Školenie „Kvalita vo výrobnom podniku v automobilovom priemysle“ ponúka jeho účastníkom prierez hlavnými nástrojmi kvality automobilového priemyslu, pričom sa zameriava nie na ich detailnú aplikáciu, ale viac na pochopenie významu a fungovania nástroja. V žiadnom prípade nenahrádza školenia na jednotlivé nástroje. Nástroje kvality sú zoradené chronologicky tak, ako sa vyvíjajú na projektoch.

Vaše potreby sú:

 • Porozumieť princípom zaručenia kvality v automobilovom priemysle
 • Pochopiť princíp certifikácie systému kvality podľa IATF 16 949
 • Pri komunikácii s kvalitármi vedieť, „o čom rozprávajú“
 • Získať prehľad o nástrojoch kvality a ich implementácii počas projektu
 • Vedieť klásť správne otázky na kvalitu
 • Náhodne kontrolovať kvalitu dokumentácie a rešpektovanie postupov (vedúci pracovníci)

Cieľová skupina:

 • Riaditelia podnikov
 • Kvalita
 • Každý pracovník organizácie, ktorý prichádza do styku s kvalitou

Obsah školenia:

 • Kvalita v automobilovom priemysle – čo to znamená?
 • Systém riadenia kvality a IATF 16 949:2016
 • Ozrejmenie významu, obsahu a riadenia nástrojov kvality
  • FMEA a Reverzná FMEA
  • Kontrolný plán, Regulačné karty
  • Audit a rekvalifikácia produktu
  • Viacvrstevné procesné audity (LPA)
  • Validačný plán (DVP&R)
  • Schvaľovanie meracích prípravkov (MSA)
  • Štatistické nástroje kvality (SPC)
  • Uvoľňovanie od zákazníka (PPAP, PPF, PSW, PVA, …)
  • Nástroje riešenia problémov (8D, 5W, Ishikawa, FTA, A3,QRQC, …)

Trvanie:  2 dni

Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.