PRO-08

TOYOTA KATA – Tajomstvo rutiny a dosahovania cieľov

Princípy štíhlej výroby sú všeobecne známe desiatky rokov. Reálne úspešná realizácia a implementácia sa však podarí iba niektorým organizáciám. Tajomstvo úspechu Toyoty spočíva v manažérskom myslení a v každodennej rutine. Školenie PROD-08 Toyota Kata spojí teóriu s praktickým workshopom, počas ktorého získa každý účastník nový pohľad na riadenie operatívy a zlepšovania procesov.

Vaše potreby sú:

 • Mať riadiaci systém, ktorý systematicky rozvíja ľudí a procesy
 • Aplikovať kultúru neustáleho zlepšovania v organizácii
 • Nastaviť a dodržiavať fungujúce plánovanie, kontrolovanie a dosahovanie cieľov
 • Zapojiť zamestnancov do riadenia procesov
 • Získať kontrolu nad podnikovými procesmi
 • Zaviesť aktívny prístup k riešeniu problémov

Cieľová skupina:

 • Špecialisti neustáleho zlepšovania
 • Vedúci oddelení
 • Vedúci tímov
 • Technológia
 • Kvalita
 • Logistika
 • Výroba

Obsah školenia:

 • Transformácia
 • Čo robia skvelé firmy inak?
 • Rutina a Kata zlepšovania
 • Filozofia zlepšovania
 • Pochopenie súčastného smerovania
 • Hodnotový tok
 • Procesné parametre
 • Value stream mapping
 • Analýza procesu
 • Cieľové podmienky
 • PDCA
 • Praktické workshopy

Trvanie: 2 dni

Školenie iba vo forme uzatvoreného školenia u zákazníka