PRO-07

Mapovanie toku hodnôt (VSM) & jeho efektívne využitie

Napriek tomu, že materiál zostáva v závode niekoľko týždňov či mesiacov, v procesoch, ktoré pridávajú hodnotu na produkt strávi neraz len niekoľko minút. Nástroj „Mapovanie toku hodnôt“ Vám pomôže identifikovať straty a s tým súvisiace návrhy na zlepšenie vďaka tímovej práci a workshopom. Chybou je, keď organizácia využíva tento nástroj iba jednorázovo, nakoľko pri správnej a pravidelnej aplikácii môže VSM priniesť organizácií významné finančné či organizačné prínosy.

Vaše potreby sú:

 • Znížiť procesný čas v rámci organizácie
 • Znížiť skladové zásoby a WIP
 • Odhaliť možnosti na optimalizáciu procesov
 • Dobre zaškoliť tím VSM
 • Použiť metódu VSM na správnych procesoch, v správny čas
 • Používať VSM ako strategický nástroj neustáleho zlepšovania procesov

Cieľová skupina:

 • Špecialisti neustáleho zlepšovania
 • Procesní inžinieri
 • Kvalita
 • Logistika
 • Výroba
 • Lay-out inžinieri

Obsah školenia:

 • VSM ako strategický nástroj zlepšovania
 • Definícia tímu pre workshopy VSM
 • Pochopenie vytvárania pridanej hodnoty
 • Identifikácia toku materiálov a informácií
 • Používané piktogramy a „lay-out“ podporného dokumentu
 • Proces analýzy terajšieho toku hodnôt
 • Identifikácia plytvania
 • Proces návrhu zlepšovania terajšieho stavu (PDCA)
 • Príprava návrhov na zlepšenie
 • Meranie prínosov VSM
 • Definícia kľúčových procesov na analýzu
 • Workshopy VSM a organizácia
 • Prípadová štúdia

Trvanie: 2 dni

Školenie iba vo forme uzatvoreného školenia u zákazníka