PRO-06

Ergonómia vo výrobe

Ergonómia pracoviska a jej neustále zlepšovanie sa v posledných rokoch stávajú prioritami mnohých výrobných podnikov. Na druhej strane sú manažéri, ktorí vidia investíciu do ergonómie ako náklad. V skutočnosti je to presne naopak. Ergonomicky riešené pracovisko môže zvýšiť efektivitu operátora, znížiť stratový čas a najmä zlepšiť pracovné podmienky, zdravie a motiváciu zamestnancov. Školenie je vedené skúseným ergonómom s 15-ročnými skúsenosťami vo výrobnom podniku automobilového priemyslu.

Vaše potreby sú:

 • Pochopiť a používať metódy ergonómie pre identifikáciu a ohodnotenie rizikových faktorov súvisiacich s pracovným miestom
 • Navrhnúť ergonomické pracovné miesta
 • Zlepšiť ergonómiu na terajších výrobných pozíciách
 • Znížiť riziko bolesti/poranenia operátora
 • Získať certifikát OHSAS 18001
 • Brať do úvahy ergonómiu pracovného miesta pri vytváraní časových
  noriem a vyvážení linky
 • Znížiť procesný čas

Cieľová skupina:

 • Ergonómovia
 • Vývoj procesu
 • Inžiniering
 • Logistika
 • Výroba
 • Manažéri oddelení

Obsah školenia:

 • Princípy ergonómie a ich aplikácia
 • Fyzické aspekty práce v procese vytvárania pracovného miesta a príslušných zariadení
 • Analýza ergonómie pracovného miesta
 • Klasifikácia ergonómie pracovného miesta
 • OHSAS 18001 a ergonómia
 • Časové systémy  (MTM/MOST/REFA) a ergonómia
 • Neustále zlepšovanie ergonómie
 • Ergonomická analýza pracovného postu školiteľom i účastníkmi školenia (video)

Trvanie: 2 dni

Školenie iba vo forme uzatvoreného školenia u zákazníka