PM-05

Úspešný nábeh projektu vo výrobnom závode bez R&D

Typická situácia – výrobný závod dlho nevie o tom, že má dostať projekt až kým nepríde linka alebo nástroje a lokálny tím rozbieha výrobu. Počas rozbehu sa objavia mnohé problémy, ktoré síce vznikli v predvýrobnej fáze projektu, ale následky musí už riešiť výrobný závod. Špecifické školenie „Úspešný nábeh projektu vo výrobnom závode bez R&D” vzniklo najmä na základe skúseností našich školiteľov, ktorí pozorovali podobné problémy vo viacerých, i tých najväčších firmách

Vaše potreby sú:

 • Pochopiť, čo sa deje na projekte pred jeho príchodom do výrobného závodu
 • Minimalizovať negatívny dopad predvýrobných fáz projektu na závod
 • Zintenzívniť spoluprácu s materskou spoločnosťou
 • Postupne preniesť viac kompetencií v projekte na výrobný závod
 • Znížiť náklady na nekvalitu pri nábehu výroby (zmätky, nadmerná kontrola, …)
 • Vytvoriť a neustále zlepšovať systém nábehu projektov

Cieľová skupina:

 • Projektoví manažéri
 • Vedúci pracovníci
 • Kvalita
 • Členovia projektového tímu
 • Logistika
 • Inžiniering

Obsah školenia:

 • Prehľad fáz projektu v automobilovom priemysle
 • Fáza konzultácie (RFQ)
 • Spolupráca Projektového manažéra a „Launch“ manažéra
 • Fázy konceptu a dizajnu produktu a procesu
 • Tooling Go Ahead – čo všetko je rozhodnuté?
 • Proces presunu projektu do výrobného závodu
 • Projektové riadenie zo strany „Launch“ manažéra
 • Úlohy projektového tímu po transfére projektu
 • Požiadavky vybraných zákazníkov na fázy „off-tool“ a „off-process“
 • Interné odovzdanie projektu výrobe
 • Nábeh sériovej výroby
 • Úloha lokálneho projektového tímu po nábehu výroby
 • Ukončenie projektového riadenia v závode


Trvanie: 2 dni

Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.