PM-04

Špecifické požiadavky zákazníka pre projektový tím

Každý zákazník je iný. Projektový manažér je povinný komunikovať voči zákazníkovi jeho „jazykom“ a interne v rámci projektového tímu používať naopak interné názvoslovie, míľniky či štandardy. Školenie „Špecifické požiadavky zákazníka pre projektový tím“ nie je zamerané na konkrétneho zákazníka, ale vysvetľuje a na mnohých príkladoch ilustruje princíp fungovania požiadaviek zákazníkov a ich dopad na prípravu projektu, projektovú dokumentáciu či komunikáciu so zákazníkom.

Vaše potreby sú:

 • Pochopiť význam požiadaviek zákazníkov v kontexte plánovania projektu
 • Preniesť požiadavky zákazníka do projektu
 • Vytvoriť v spoločnosti proces, ktorý zaručí, že požiadavky zákazníkov
  budú kontinuálne prenášané do projektu
 • Minimalizovať riziko nepochopenia požiadaviek zákazníka
 • Získať nápady na zlepšenie

Cieľová skupina:

 • Projektoví manažéri
 • Vedúci pracovníci
 • Kvalita
 • Členovia projektového tímu
 • Spolupracovníci projektu
 • Inžiniering

Obsah školenia:

 • Prehľad požiadaviek vybraných zákazníkov v automobilovom priemysle
 • Požiadavky zákazníkov a ich súvis s ISO/TS
 • Odporúčané interné nástroje projektového riadenia
 • Prípadová štúdia – Analýza požiadaviek zákazníka
 • Začiatok komunikácie so zákazníkom na projekte
 • Prenesenie požiadaviek zákazníka do projektovej dokumentácie
 • Dopad požiadaviek zákazníka na dokumentáciu projektu
 • Prenesenie požiadaviek zákazníka na subdodávateľov
 • Komunikácia so zákazníkom a interná komunikácia
 • Ukončenie komunikácie so zákazníkom na projekte


Trvanie: 2 dni

Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.