PM-03

Metódy a nástroje projektového riadenia

Komunikačné, organizačné či technické znalosti a zručnosti sú nevyhnutné pre každého projektového manažéra. Mnohým nemožno uprieť snahu vykonávať svoju prácu čo najlepšie, ale neraz chýba vedeniu projektu systém a výsledky sa dostavujú až po zahasení mnohých problémov a veľkému časovému i psychickému vypätiu celého projektového tímu. V projektovom riadení nie je nutné nanovo vyvíjať koleso, stačí podľa kontextu projektu správne aplikovať existujúce nástroje a mnohým problémom sa môže predísť vďaka koncepčnej práci.

Vaše potreby sú:

 • Poznať nástroje projektového riadenia
 • Zlepšiť aktuálne fungovanie projektov vo Vašom závode
 • Správne tieto nástroje implementovať na úvod projektu
 • Neustále ich udržiavať aktuálne počas projektu
 • Zaručiť, že všetci členovia projektového tímu používajú
  nástroje projektového riadenia rovnako

Cieľová skupina:

 • Projektoví manažéri
 • Vedúci pracovníci
 • Kvalita
 • Členovia projektového tímu
 • Inžiniering

Obsah školenia:

 • Analýza rizík projektu
 • Master Plan (Časový plán projektu)
 • Work Breakdown Structure (WBS)
 • Plánovanie zdrojov a nákladov projektu
 • RASIC
 • Roll-out matica
 • Metóda PERT
 • Definícia kritickej cesty (Critical Path)
 • Lessons Learned
 • a ďalšie
 • Prípadová štúdia na každý nástroj

Trvanie2 dni

Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu
poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.