PM-02

Projektové riadenie v automobilovom priemysle

2-dňové školenie pre zamestnancov, pre ktorých projektové riadenie nie je priorita v práci, ale prichádzajú s ním do kontaktu. Ponúka prehľad vybraných techník a nástrojov, ktoré účastníkovi školenia pomôžu lepšie porozumieť práci kolegov a fungovaniu projektového riadenia.

Vaše potreby sú:

 • Porozumieť princípom projektového riadenia v automobilovom priemysle
 • Pochopiť prácu projektového tímu
 • Získať prehľad o základných nástrojoch projektového riadenia
 • Pochopiť prenesenie požiadaviek zákazníka do firmy
 • Porozumieť systému zaručenia kvality na projekte
 • Vedieť, čo sa deje na projekte pred sériovou výrobou
 • Zlepšiť spoluprácu s projektovým tímom

Cieľová skupina:

 • Členovia projektového tímu
 • Spolupracovníci projektu
 • Vedúci pracovníci
 • Kvalita
 • Logistika
 • Inžiniering
 • Nákup
 • Výroba

Obsah školenia:

 • Základné pojmy projektového riadenia
 • Hlavné nástroje projektového riadenia
 • Fázy a míľniky projektu v automobilovom priemysle
 • Dopad požiadaviek rôznych zákazníkov na plánovanie projektu
 • Princípy plánovania, kontrolingu a ukončenia projektu
 • Komunikácia na projektoch
 • Základné nástroje zaručenia kvality a ich význam pre projekt
 • Spolupráca projektového a sériového tímu
 • Správne odovzdanie/prebratie projektu v SOP+3mesiace/+ 6 mesiacov
 • Vyhodnocovanie splnenia cieľov projektu

Trvanie: 2 dni

Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.