MNG-04

Vyjednávacie techniky a zručnosti

Vyjednávanie je zručnosť, ktorú si každý z nás vyvíja od detstva. Často je však vyjednávanie mylne chápané – ak ja „vyhrám“, ten druhý musí zákonite „stratiť“. Školenie ABP Management na vyjednávacie techniky a zručnosti ponúka jeho účastníkom ozrejmenie nástrojov vyjednávania, pričom zdôrazňuje ich psychologický význam. Rešpektovanie morálnych hodnôt a porozumenie možným rizikám z druhej strany sú hlavným predpokladom nielen vyjednania si želaného stavu ale i záruky dlhodobej spolupráce medzi partnermi.

Vaše potreby sú:

 • Dosiahnuť lepšie výsledky pri formálnom a neformálnom vyjednávaní
 • Pochopiť nástroje a metódy vyjednávania
 • Vybudovať dôveru vo svoje vyjednávacie zručnosti
 • Zlepšiť vyjednávanie vďaka zvládaniu svojich emócií a ovplyvňovaní iných
 • Vytvoriť pozitívne a proaktívne vzťahy medzi účastníkmi vyjednávania
 • Dosiahnuť  výsledok „win-win“

Cieľová skupina:

 • Obchodné oddelenie
 • Nákup
 • Zamestnanci prichádzajúci do situácií, kedy je potrebné vyjednávať

Obsah školenia:

 • Stratégia vyjednávania
 • Vyjednávanie – súťaž alebo spolupráca?
 • Pravidlo 3P – Príprava! Príprava! Príprava!
 • Identifikácia záujmov, priorít a cieľov zúčastnených strán
 • Identifikácia BATNA
 • Ako dávať ponuky?
 • Vyjednávaj, nemanipuluj! Nekalé vyjednávacie praktiky
 • Prípadové štúdie

Trvanie: 2 dni

Školenie iba vo forme uzatvoreného školenia u zákazníka