MNG-03

Líderstvo dosahujúce výsledky

„Manažéri by mali byť lídrami“. Predpokladáme, že neexistuje manažér, ktorý by nepočul tento výrok. Nie vždy sú však vedúci pracovníci rodenými lídrami. Dobrou správou však je, že techniky vedenia ľudí sa dajú naučiť. Školiteľ ABP Management, ktorý má dlhoročné skúsenosti s vedením ľudí na rôznych organizačných úrovniach, zdiela s účastníkmi školenia svoje znalosti a skúsenosti s vedením ľudí s cieľom dosiahnutia spoločných cieľov.

Vaše potreby sú:

 • Stať sa lídrom, ktorého budú ľudia nasledovať
 • Ukázať ľuďom správny smer
 • Zmeniť systém riadenia z „Push“ na „Pull“
 • Mať proaktívnych a nezávislých ľudí vo svojom tíme
 • Aplikovať rôzne líderské štýly podľa situácie
 • Pomôcť ľuďom splniť ich úlohy, kedykoľvek to bude možné
 • Spojiť ľudí, resp. oddelenia
 • Vychovať nových lídrov

Cieľová skupina:

 • Riaditelia závodov
 • HR
 • Vedúci oddelení

Obsah školenia:

 • Riaď seba – veď iných!
 • Psychologické aspekty líderstva
 • Motivácia, uchovanie a dôvera zamestnancov
 • Líder – mienkotvorný element?
 • Líderské štýly a princípy ich aplikácie
 • Líderstvo bez dôvery neexistuje. Ako vytvoriť dôveru?
 • Nástroje vodcovstva
 • Komunikácia lídra
 • Alternatívny prístup k líderstvu
 • Neustále zlepšovanie svojho štýlu lídra
 • Prípadové štúdie

Trvanie: 2 dni

Školenie iba vo forme uzatvoreného školenia u zákazníka