MNG-02

Time Management

Nielen účtovníci a finanční manažéri prichádzajú do konfrontácie s finančnými nástrojmi. Je pravdepodobné, že aj ďalší manažéri dostanú do rúk súvahu, výkaz ziskov a strát, majú finančné KPIs či budú musieť pripraviť rozpočet či urobiť rozhodnutia na základe daných dokumentov. Školenie „Finančné metódy a nástroje pre nefinančníkov“ Vám umožní zorientovať sa vo svete riadenia financií a používať správne nástroje v rámci každodennej práce.

Vaše potreby sú:

 • Výrazne zvýšiť efektivitu Vašej práce
 • Venovať sa menej urgentným úlohám a vyhnúť sa úlohám, ktoré   mali byť dokončené „včera“
 • Eliminovať časový stres
 • Identifikovať a upriamiť pozornosť na dôležité úlohy
 • Plánovať dlhodobé a krátkodobé úlohy
 • Správne aplikovať nástroje Time management-u

Cieľová skupina:

 • Všetci zamestnanci organizácie

Obsah školenia:

 • Úloha Time management-u v pracovnom živote
 • Riaď seba! Riaď pracovné prostredie! Riaď vzťahy!
 • Určenie priorít úloh a ich plánovanie
 • Delegovanie
 • „Multitasking“ – áno alebo nie?
 • „Stress Management“
 • Bariéry efektívneho Time management-u
 • Test: Aký je Váš Time management?
 • Následný workshop

Trvanie: 1 deň

Školenie iba vo forme uzatvoreného školenia u zákazníka