LOG-10

Logistická FMEA

FMEA, analýza možných chýb a ich dopadov, bola (a v mnohých spoločnostiach stále je) považovaná za výlučne kvalitársku záležitosť. Logistika je naopak braná ako viac sériový proces, ktorý je viac pokrytý operatívou. MMOG/LE V4 ako i ďalšie štandardy logistiky v automobilovom priemysle však požadujú, aby aj logistické, známe či potenciálne, problémy boli preventívne eliminované v štrukturovanom nástroji. Logistika nemusí „vynachádzať koleso“ a môže použiť pre tento proces nástroj FMEA. Školenie ABP Management ozrejmuje štandardy a odporúčaný postup vytvárania Logistickej FMEA. Druhý deň školenia je venovaný workshopu, kedy si každý účastník vyskúša pripravovanie FMEA a v prípade absencie tohto nástroja vo firme bude mať po školení už vhodný dokument na okamžité použitie.

Vaše potreby sú:

 • Preventívne eliminovať známe či potenciálne problémy logistiky vo fázach projektu
 • Nastaviť systém tvorby logistickej FMEA na projekt
 • Poučiť sa z logistických chýb a preniesť Lessons Learned do závodu
 • V rámci workshopu vytvoriť logistickú FMEA, ktorá bude okamžite využiteľná v praxi

Cieľová skupina:

 • Animátor FMEA
 • Projektová logistika
 • Sériová logistika
 • Projektový manažér
 • Nákup
 • Vedúci pracovníci

Obsah školenia:

 • FMEA – história, význam, základné fungovanie
 • Požiadavky automobilového priemyslu na logistickú FMEA
 • Základná štruktúra logistickej FMEA, analýza obsahu
 • Pravidlá vytvárania  logistickej FMEA
 • Pravidlá aktualizácie
 • Deň 2 – Workshop – Vytvorenie logistickej FMEA

Trvanie: 2 dni

Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.