LOG-09

Logistický protokol

Častou koreňovou príčinou problémov na logistike medzi výrobným závodom a jeho zákazníkmi a najmä dodávateľmi je nejasnosť podmienok spolupráce – frekvencia zasielania EDI správ, „lead time“, komunikačný jazyk, flexibilita dodávok oproti prevíziám, baliaci predpis, pokuty za nerešpektovanie dohody, atď.
Logistický protokol je nástroj vyžadovaný i v rámci logistických auditov a jeho vyhotovenie pomôže dodávateľovi predísť mnohým problémom. Na konci školenia bude mať každý jeho účastník vytvorený návrh logistického protokolu, ktorý môže použiť ako riadenú dokumentáciu najmä voči dodávateľom.

Vaše potreby sú:

 • Predísť problémom s dodávateľmi a zákazníkmi z dôvodu nejasnosti/neznalosti pravidiel kvôli jednej strane
 • Nastaviť presné pravidlá hry, ktoré schvália spolupracujúce strany
 • Zlepšovať procesy v rámci riadenia dodávateľského reťazca zlepšiť komunikáciu so zákazníkom
 • V rámci workshopu vytvoriť Logistický protokol, ktorý bude okamžite využiteľný v praxi

Cieľová skupina:

 • Key Account Manager
 • Projektová logistika
 • Sériová logistika
 • Projektový manažér
 • Nákup
 • Vedúci pracovníci

Obsah školenia:

 • Úloha logistického protokolu v automobilovom priemysle
 • Základný obsah logistického protokolu
 • Analýza hlavných tém protokolu
 • Proces návrhu a schvaľovania protokolu
 • Aktualizácia a neustále zlepšovanie protokolu
 • Deň 2 – Workshop – Vytvorenie vlastného logistického protokolu

Trvanie: 2 dni (s workshopom, 1 deň bez workshopu)

Školenie iba vo forme uzatvoreného školenia u zákazníka