LOG-07

Projektová logistika (pre nové projekty a modifikácie)

Častý prípad – logistika sa sťažuje na prácu projektového manažéra, projektový manažér označuje logistiku za najslabší článok tímu. Kto má pravdu?
Potrebné kompetencie projektového logistu sa výrazne líšia od kompetenčného profilu logistu série, i keď sú často tieto funkcie kumulované a sériový logista rozbieha i projekt. Keď má na to čas. Znalosť základných metód projektového riadenia, míľnikov, pochopenie a plánovanie logistických aktivít, komunikácia interná i externá (s dodávateľmi či zákazníkom) sú nutnými zručnosťami logistiky projektu. Pre Projektových manažérov je toto školenie možnosťou výrazne zlepšiť fungovanie logistiky na projektoch.

Vaše potreby sú:

 • Efektívne plánovať a riadiť logistiku pred SOP projektu
 • Vyhnúť sa terajším problémom (nedostatok informácií, meškajúce EDI spojenie, chýbajúce obaly, komponenty, uvoľnenie od zákazníka, atď.)
 • Navrhnúť a implementovať proces projektového riadenia na logistiku vo firme
 • Mať dostatok času na projektovú logistiku
 • Odovzdať prácu sériovej logistike tak, že projekt bude fungovať v podmienkach závodu
 • Splniť očakávania vedenia projektu i zákazníka

Cieľová skupina:

 • Projektový manažér
 • Projektová logistika
 • Sériová logistika
 • Členovia projektového tímu

Obsah školenia:

 • Prehľad projektového riadenia v automobilovom priemysle
 • Základné nástroje riadenia projektov s dopadom na logistiku
 • Definícia štandardných úloh logistu na projekte
 • Plánovanie logistických úloh projektu na základe požiadaviek zákazníka
 • Plánovanie súvisiacich zdrojov a nákladov logistiky Komunikácia na projekte
 • Reporting a kontroling logistiky
 • Odovzdanie projektu sériovej logistike + príslušná dokumentácia
 • Ukončenie projektu z hľadiska logistiky
 • Prípadové štúdie

Trvanie: 2 dni

Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.