LOG-05

Riadenie obalov v automobilovom priemysle

I keď najčastejšie riadia zákaznícke obaly disponenti a obaly na nakupované diely zásobovači, organizačná štruktúra mnohých výrobných závodov obsahuje samostatnú pozíciu „Obalový technik“. Svedčí to o dôležitosti a komplexnosti tohto procesu, ktorý nikto nevníma, keď všetko funguje, ale každá anomália má okamžitý finančný i organizačný dopad na závod. Školenie „Riadenie obalov v automobilovom priemysle“ ponúka prehľad metód a nástrojov a prináša odporúčaný postup na riadenie tohto procesu u zákazníka.

Vaše potreby sú:

 • Zlepšiť riadenie obalov vo svojom závode
 • Vyhnúť sa situáciám, kedy obal chýba, resp. je ho dlhodobo nadbytok
 • Pochopiť vývoj a schvaľovanie obalu v automobilovom priemysle
 • Minimalizovať použitie náhradného balenia
 • Vedieť kalkulovať potrebu obalov
 • Riešiť problémy s obalmi
 • Redukovať náklady súvisiace s obalovým materiálom

Cieľová skupina:

 • Logistika
 • Nákup
 • Špecialisti kontinuálneho zlepšovania
 • Výroba

Obsah školenia:

 • Funkcie obalového materiálu
 • Typy obalov
 • Obal v kontexte projektového riadenia dodávateľa
 • Kalkulácia počtu obalových jednotiek na projekt
 • Proces riadenia obalov počas sériovej výroby
 • Riešenie problémov s obalmi
 • Neustále zlepšovanie procesu riadenia obalov
 • Prípadové štúdie

Trvanie: 2 dni

Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.