LOG-03

Logistické štandardy Renault

Interní lektori ABP Management preškolili na logistické požiadavky Renault desiatky dodávateľov. Počas školenia je dôraz kladený nielen na každodennú operatívu logistu dodávateľa, ale účastník školenia dostane ucelený prehľad systému riadenia dodávateľskej logistiky zo strany zákazníka a bude schopný riešiť bežné situácie, ktoré môžu na projekte nastať. Taktiež po školení budú účastníci plne autonómni pri používaní portálu b2b, zaručovania logistickej výkonnosti, riadenia obalov a ďalších procesov logistiky Renault.

Vaše potreby sú:

 • Porozumieť aplikácii všeobecných logistických štandardov Renault
 • Zlepšiť implementáciu logistiky na projekte (pred SOP)
 • Poznať portál b2b a všetky aplikácie logistiky
 • Vždy uspokojiť požiadavky zákazníka
 • Znížiť skladové zásoby (komponenty, WIP, finálne diely)
 • Zlepšiť Váš Service Rate pre sériové dodávky a náhradné diely
 • Zlepšiť spoluprácu a komunikáciu so svojím zákazníkom

Cieľová skupina:

 • Logistika
 • Plánovanie výroby
 • Starostlivosť o zákazníka (Customer Care)
 • Projektový manažér/Projektová logistika

Obsah školenia:

 • B2B portál Renault
 • Supplier Logistics Guidebook
 • Projektová logistika Renault (pred SOP)
 • Riadenie transportu pre priamy/nepriamy tok
 • Vytváranie Incident Sheet-ov, aplikácia ELTA
 • Riadenie prevízií/objednávok zákazníka, RAN systém
 • Kapacitné plánovanie
 • Riadenie obalov, aplikácia PVS
 • Aplikácia IPPRFL
 • Rozdiel medzi TSO a RJ, rozporovanie RJ
 • Riešenie logistických reklamácií – GQE
 • Riadenie náhradných dielov – ALF/ALFI
 • Cvičenia na portáli b2b
 • Záverečný test

Trvanie: 2 dni

Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.