LOG-01

Špecialista logistiky v automobilovom priemysle

Nové komplexné školenie, ktoré pripraví aj začínajúcich logistov na prácu v automobilovom priemysle.

Cieľová skupina:

 • Disponenti
 • Zásobovanie
 • Manažéri logistiky
 • Výroba
 • Lean špecialisti
 • Obaloví technici
 • Vedúci závodov

MODUL I:

Úvod do logistiky v automobilovom priemysle (0,5 dňa)

 • Logistika vo výrobnom podniku – poslanie a ciele
 • Základné logistické pojmy a pravidlá (30 hlavných pojmov)
 • INCOTERM 2010 – detailná explikácia hlavných doložiek pre automobilový priemysel (FCA, ExW, DAP) + prehľad ostatných
 • Štandardné logistické pozície a zodpovednosti
 • Logistika ako súčasť organizačnej štruktúry

Projektová logistika (0,75 dňa)

 • Definícia logistického riešenia na projekt
 • Kalkulácia logistických nákladov vo fáze RFQ
 • Plánovanie investícií na základe kalkulácie logistických nákladov
 • WBS spoločnosti a štandardné úlohy logistiky na projekte
 • Štandardné fázy a míľniky projektu v automobilovom priemysle
 • Projektový tím a komunikácia na projekte, spolupráca logistiky s projektovým tímom
 • Analýza rizík projektu z hľadiska logistiky
 • Časový plán projektu (logistické plánovanie úloh)
 • Nábehová krivka projektu
 • Check-list logistiky pri prebratí projektu do sériovej výroby
 • Logistika a riadenie modifikácií produktu/procesu

Plánovanie výroby (0,75 dňa)

 • Prevízie a objednávky zákazníka
 • Kapacitné plánovanie
  • dlhodobé (strategické)
  • strednodobé 
  • krátkodobé
 • Určovanie optimálnej veľkosti výrobnej dávky
 • Plánovanie zdrojov
 • Sledovanie spĺňania výrobných plánov
 • Úzke miesta v procese výroby (bottleneck)
 • Modifikácie produktu/procesu a dopad na plánovanie výroby
 • Riadenie toku dielov po opravách (rework)
 • Riadenie ukončenia série a zostatkových dielov (obsolete stock) v celom dodávateľskom reťazci

MODUL II:

 Zásobovanie (dodávateľská logistika) – 0,5 dňa

 • Úloha logistiky pri výbere dodávateľa
 • Logistický protokol s dodávateľmi
 • Preklopenie prevízií zákazníka na dodávateľov
 • Ciele a vyhodnocovanie logistickej výkonnosti dodávateľov
 • Transport nakupovaných dielov
 • Vystavovanie logistických reklamácií a schvaľovanie 8D reportov

Interná logistika – 0,5 dňa

 • Procesný tok výroby
 • Riadenie skladov – statický a dynamický sklad
 • Push/Pull systém dodávok do výroby, FIFO
 • Proces plánovania a realizácie inventúr zásob dielov
 • Požiadavky na dohľadateľnosť
 • Blokácia dielov z dôvodu kvality a dopad na logistiku

Zákaznícka logistika – 0,5 dňa

 • Špecifické požiadavky OEMs na logistiku
 • Prevízia a objednávky zákazníka, flexibilita, kapacita
 • Zákaznícke KPIs logistiky – definícia a sledovanie
 • Dodávky náhradných dielov (Spare Parts)

Expedícia a transport (dôraz na dodávateľa FCA) – 0,5dňa

 • Proces prípravy expedície a jeho štandardizácia
 • Príprava dokumentácie a dielov pre expedíciu
 • Tlač zákazníckych etikiet a štítkovanie obalov
 • Nakládka a pravidlá zasielania ASN
 • Kalkulácia milk-runov pre nový tok

MODUL III:

Obaly (1 deň)

 • Typy obalov v automobilovom priemysle
 • Kalkulácia počtu obalov na projekt
 • Vývoj špecifického obalu na projekt
 • Sledovanie obalov počas sériovej výroby
 • Riešenie problémov s obalmi (nedostatok, špinavé obaly, …)
 • Pravidlá použitia náhradného obalu
 • Inventúry obalov – procesný prístup a pravidlá

Optimalizácia logistických procesov – 0,5 dňa

 • Štandardné a špeciálne logistické náklady
 • Pareto analýza logistických nákladov
 • MMOG/LE V4 vs. IATF 16 949
 • Value Stream Mapping
 • Ergonómia logistických operácií (prehľad)
 • Logistická FMEA
 • Záložné plány

Metódy a nástroje riešenia logistických problémov (0,25 dňa)

 • Denné porady riešenia problémov
 • Prehľad hlavných metód riešenia problémov
 • Riadenie lessons learned logistiky

Záverečný test (0,25 dňa)

Podmienkou vydania certifikátu je získanie min. 65% skóre záverečného testu

Trvanie: 6 dní  (3 moduly, každý modul 2 dni)

Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.