JLR-05

Základy štíhlej výroby & kapacitný audit

Školiaci modul JLR-05 ponúka zrozumiteľný prehľad metód a nástrojov štíhlev výroby. Jaguar Land Rover očakáva od dodávateľov aplikáciu týchto metód s cieľom zvyšovať svoju konkurencieschopnosť. Druhá časť školenia ozrejmuje očakávania JLR na plánovanie kapacít dodávateľa a prípravu/vykonávanie kapacitného zo strany zákazníka. Školenie bude oficializované počas kalendárneho roka 2020.

Vaše potreby sú:

 • Poznať hlavné nástroje štíhlej výroby, ktoré zákazníka Jaguar Land Rover odporúča používať
 • Vytvoriť kultúru “štíhleho myslenia” v organizácii
 • Znížiť celkové náklady na diel
 • Pripraviť efektívne riešenie procesnej kapacity
 • Pochopiť, ako zákazník definuje požadovanú kapacitu projektu
 • Byť schopný vykonať samohodnotenie kapacít a pripraviť zákaznícky kapacitný audit podľa požiadaviek JLR
 • Navrhnúť akčný plán s cieľom vyriešiť kapacitné problémy

Cieľová skupina:

 • Lean špecialisti
 • Výroba
 • Všetci zamestnanci, ktorí sú zapojení do procesu zlepšovania
 • Systémová kvalita
 • Procesní inžinieri

Obsah školenia:

 • Úvod do štíhlej výroby
 • Prehľad metód a nástrojov štíhlej výroby (5S, SMED, TPM, VSM, Poka-Yoke, Kanban systém, …)
 • Identifikácia plytvania
 • Nastavenie kultúry „štíhleho myslenia“ v organizácii
 • Požiadavky na dodávateľskú kapacitu zo strany JLR
 • Kalkulácia procesnej kapacity podľa požiadaviek JLR
 • Stupne overenia procesnej kapacity
 • Audit Run@Rate
 • Prípadové štúdie

Trvanie: 2 dni

Školenie iba vo forme uzatvoreného školenia u zákazníka