JLR-04

Rozhodovanie na základe dát

“Čo nemôžete merať, nemôžete ani riadiť.” Školiaci modul JLR-04 Rozhodovanie na základe dát Vám prinesie prehľad nástrojov, ktoré sa využívajú na zber dát ako i odporúčania ich vyhodnotenia s cieľom prijať správne rozhodnutia. Školenie bude oficializované počas kalendárneho roka 2020.

Vaše potreby sú:

 • Urobiť správne rozhodnutia na základe dát
 • Poznať hlavné nástoje na zber dát
 • Zadefinovať správne indikátory na vyhodnocovanie
 • Byť schopný správne vyhodnotiť dáta a získať dôveryhodné dáta pre analýzu
 • Správne určiť reprezentatívnu vzorku pre získanie dát s cieľom reprezentovať celú skúmanú oblasť
 • Pochopiť na príkladoch z praxe odporúčané postupy
 • Rešpektovať špecifické požiadavky zákazníka

Cieľová skupina:

 • Výroba
 • Špecialisti zlepšovania
 • Inžinieri kvality
 • Procesní špecialisti

Obsah školenia:

 • Prečo rozhodovanie na základe dát?
 • Grafické analytické nástroje
 • Nastavenie indikátorov
 • Zber dát
 • Metódy výberu vzorky
 • Štatistika a jej význam v procese rozhodovania
 • MSA
 • Atributívne vyhodnocovanie
 • SPC
 • Prípadové štúdie

Trvanie: 2 dni

Školenie iba vo forme uzatvoreného školenia u zákazníka