JLR-02

Riešenie problémov

Problémy vždy nejaké budú, avšak organizácia musí zaručiť bezprostredné ochránenie svojho zákazníka, nájsť správne koreňové príčiny problému, definovať akčný plán a verifikovať jeho efektivitu a zaručiť, že problém sa viac nebude opakovať. Podobne ako iní zákazníci, aj Jaguar Land Rover má svoje špecifické požiadavky na spôsob riešenia problémov zo strany dodávateľov, ktoré sú popísané v tomto školiacom module. Školenie bude oficializované počas kalendárneho roka 2020.

Vaše potreby sú:

 • Pochopiť princípom reálneho riešenia problémov v organizácii
 • Detailne poznať hlavné nástroje riešenia problémov, ktoré Jaguar Land Rover požaduje využívať
 • Nastaviť robustný systém riešenia problémov v organizácii, ktorý spĺňa špecifické požiadavky zákazníka
 • Vyhnúť sa opakovaným problémom
 • Vychovať lídrov riešenia problémov

Cieľová skupina:

 • Inžinieri kvality
 • Logistika
 • Výroba
 • Všetci zamestnanci organizácie zainteresovaní do riešenia problémov
 • Key Account Manager
 • Systémová kvalita

Obsah školenia:

 • Úvod do riešenia problémov
 • JLR Practical Problem Solving (PPS) – prehľad
 • Proces riešenia problému
 • Formulár „Problem solver success evaluation“ (PSSE)
 • Krok D0 – okamžitá odpoveď,analytické akcie úrovne 0
 • 8D report podľa požiadaviek JLR, sumárny report G8D
 • Metódy a nástroje riešenia problémov na použitie
 • Kapitalizácia Lessons Learned
 • Prípadové štúdie počas celého školenia

Trvanie: 2 dni

Školenie iba vo forme uzatvoreného školenia u zákazníka