JLR-01

Požiadavky APQP/PPAP Jaguar Land Rover

Licencované školenie na požiadavky Jaguar Land Rover, ktoré ABP Management vykonáva ako jediná schválená organizácia pre celý svet.
Splnenie zákazníckych požiadaviek kontinuálne počas projektu je jedným z hlavných faktorov úspechu každého tímu dodávateľa na projekte v automobilovom priemysle. Jaguar Land Rover má svoj špecifický spôsob ako riadi vzťah s dodávateľmi od zaslania RFQ do SOP projektu. Školiaci modul JLR-01 Požiadavky APQP/PPAP Jaguar Land Rover ponúka globálny pohľad na projekt a detailne vysvetľuje všetky špecifické požiadavky zákazníka a procesy, ktoré musia byť rešpektované.

Vaše potreby sú:

 • Poznať fázy/míľniky projektu nakupovaného dielu JLR a spojiť ich s internými míľnikmi organizácie
 • Porozumieť očakávaniam zákazníka v každej z fáz projektu a transferovať ich do interného systému projektového riadenia
 • Vedieť použiť správny dokument pre zákazníka
 • Byť schopný používať aplikáciu eAPQP a riadiť projektovú dokumentáciu on-line
 • Získať certifikát uznávaný zákazníkom

Cieľová skupina:

 • Projektoví manažéri
 • APQP inžinieri
 • Procesní inžinieri
 • Všetci členovia projektového tímu
 • Nákup
 • R&D
 • Key Account Manager

Obsah školenia:

 • Modul 1 – Predstavenie Jaguar Land Rover
 • Modul 2 – Fázy a míľniky projektu nakupovaného dielu a vozidla
 • Modul 3 –  Fázový PPAP
 • Modul 4 – APQP JLR fáza 1
 • Modul 5 – APQP JLR fáza 2
 • Modul 6 – APQP JLR fáza 3
 • Modul 7 – APQP JLR fáza 4
 • Modul 8 – APQP JLR fáza 5
 • Modul 9 – APQP JLR fáza 6
 • Modul 10 – APQP JLR fáza 7
 • Modul 11 – Aplikácia eAPQP
 • Modul 12 – Riadenie zmien a odchýlok
 • Záverečný test
 • Hodnotenie školenia
 • Záver

Trvanie: 2 dni

Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.