EXP-06

Rezidentný inžinier v závode zákazníka (Stredná Európa)

Ak dodávate diely zákazníkovi, ktorý je od Vás ďaleko, v prípade závažnej reklamácie môže byť problém poslať okamžite do závodu zamestnanca, ktorý by nespokojnosť zákazníka riešil na mieste. ABP Management ponúka svojim zákazníkom službu rezidentného inžiniera v závodoch zákazníkov v Strednej Európe, príp. okamžitú návštevu v prípade potreby. Do troch hodín bude náš rezidentný inžinier v závodoch konštruktérov vozidiel (napr. Škoda Auto Mladá Boleslav, TPCA Kolín, PCA Slovakia, KIA Zilina, VW Slovakia, …) ako i v závodoch stoviek Tier-1 dodávateľov.
Naši experti zaručia Vašu prítomnosť u zákazníka, riadenie sortingu a efektívnu komunikáciu so zákazníkom (v lokálnom jazyku) i s Vami (anglický, francúzsky alebo nemecký jazyk) až do uzavretia reklamácie a schválenie okamžitého akčného plánu.

Vaše potreby sú:

 • Mať lokálny kontakt v blízkosti zákazníka v prípade potreby
 • Byť flexibilný a zaručiť spokojnosť zákazníka v prípade problému
 • Zlepšiť komunikáciu so zákazníkom
 • Implementovať okamžitý akčný plán s cieľom znížiť dopad na náklady
  a indikátory výkonnosti kvality (ppm, IpB, Service Rate, …)
 • Získať detaily o každej reklamácií

Možnosti podpory:

 • „Full time“ rezident inžinier u zákazníka
 • Zdieľaný rezident inžinier v závode zákazníka medzi viacerých dodávateľov (redukcia nákladov)
 • Jednorázová podpora u zákazníka v prípade potreby (napr. reklamácia kvality)
 • Pravidelná návšteva u zákazníka s cieľom vyhodnotiť výkonnosť dodávateľa a zlepšiť spoluprácu a komunikáciu

Trvanie: podľa špecifických potrieb dodávateľa

Cena: na základe ponuky

Požiadavky posielajte na: office@abp-management.com