EXP-04

Rozvoj dodávateľského reťazca

Prax ukazuje, že čím nižšie je dodávateľ v rámci dodávateľského reťazca, tým menej požiadaviek automobilového priemyslu spĺňa. Dodávateľ Tier-1 musí splniť najvyššie kritériá, na druhej strane procesy mnohých dodávateľov úrovne Tier-2 či Tier-3 sú ďaleko od “best practice”. Podobne ako mnohí konštruktéri vozidiel investujú zdroje do rozvoja svojho dodávateľského reťazca, nakoľko vedia, že táto investícia sa im vráti, taktiež investícia Tier-1/Tier-2 dodávateľov do rozvoja svojich strategických subdodávateľov môže byť investícia s rýchlou návratnosťou.

Vaše potreby sú:

 • Mať spoľahlivých dodávateľov vstupných komponentov
 • Znížiť problémy, ktoré vznikajú kvôli nakupovaným dielom
 • Pomôcť Vašim subdodávateľom dosiahnuť želaný stupeň zaručenia kvality
 • Zaručiť kvalitu nakupovaného dielu od nového dodávateľa
 • Kontinuálne zlepšovať spoluprácu so svojimi strategickými dodávateľmi

Možnosti podpory:

 • Audit subdodávateľa na určenie stupňa zaručenia kvality
 • Návrh akčného plánu na zlepšovanie
 • Implementácia vybraných nástrojov zaručenia
  kvality/projektu/štíhlej výroby u subdodávateľa
 • Školenie subdodávateľa

Trvanie: podľa špecifických potrieb dodávateľa

Cena: na základe ponuky

Požiadavky posielajte na: office@abp-management.com