CSR-08

General APQP/PPAP (podľa AIAG, verzia 2)

Vyvinuté a aplikované americkými OEMs (Ford, GM, Chrysler), APQP sa rýchlo stal najznámejší štandard vývoja produktu a procesu zdielaný medzi zákazníkom v automobilovom priemysle a jeho dodávateľmi. Štrukturovaný prístup k plánovaniu a kontrole zaručenia kvality, orientácia na prevenciu a dôraz na správnu aplikáciu nástrojov kvality sú základnými predpokladmi dosiahnutia QCD cieľov projektu vďaka aplikácii týchto štandardov.

Vaše potreby sú:

 • Pochopiť ciele & obsah prístupu APQP
 • Pochopiť fázy APQP a časovú náväznosť
 • Pochopiť špecifické požiadavky svojho zákazníka
 • Pochopiť metódy a nástroje kvality, ktoré sú aplikované v rámci projektu podľa APQP
 • Pochopiť vzájomnú interakciu zákazníka a dodávateľa
 • Pochopiť princípy vývoja produktu/procesu
 • Porozumieť princípom uvoľnenia projektu podľa PPAP

Cieľová skupina:

 • Projektoví manažéri
 • Spolupracovníci projektu
 • Vedúci pracovníci
 • Kvalita
 • Členovia projektového tímu
 • Inžiniering
 • Výroba

Obsah školenia:

 • Úvod do plánovania kvality produktu
 • Projektové očakávania APQP
 • Prehľad piatich fáz APQP
 • Plánovanie projektu podľa APQP
 • Prehľad hlavných nástrojov kvality APQP
  • Process Flow Chart / Lay Out
  • KFMEA/DFMEA
  • QFD
  • DVP&R
  • MSA
  • SCP
  • Kontrolný plán
 • APQP versus vývoj produktu
 • APQP versus vývoj procesu
 • APQP versus verifikácia produktu a procesu
 • Procedúra PPAP

Trvanie: 2 dni

Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.