CSR-06

Kapacitný audit CAT STELLANTIS

Školenie je vedené skúseným lektorom s 15-ročnou skúsenosťou ako dodávateľského experta BMW (SQE) a ako licencovaného procesného audítora VDA 6.3 pre Tier-1 zákazníka. Školenie prinesie účastníkom lepšie pochopenie princípov projektového riadenia a zaručenia kvality nakupovaných dielov zákazníka BMW Group a poskytne praktické rady, ako zvládnuť situácie, ktoré spôsobujú dodávateľom hlavné problémy.

Vaše potreby sú:

 • Pochopiť defníciu kapacitných požiadaviek zákazníka, výrobný čas dodávateľa (štandardný/maximálny čas), kapacitné kroky
 • Správne riadiť požiadavky zákazníka na procesnú kapacitu od RFQ fázy
 • Poznať projektové dokumenty požadované zákazníkom v rôznych fázach projektu, ktoré súvisia s procesnou kapacitou
 • Byť schopný správne používať nástroj CAT a vyplniť všetky potrebné informácie
 • Optimalizovať investície (CAPEX) a identifikovať potenciálne úspory

Cieľová skupina:

 • Projektoví manažéri
 • Členovia projektového tímu
 • Výroba
 • Procesní inžinieri
 • Kvalita
 • Obchodné oddelenie

Obsah školenia:

 • Proces zaručenia kapacity dodávateľa – prehľad
 • Definícia kapacitnej požiadavky zo strany STELLANTIS
 • Predstavenie nástroja CAT
 • Kalkulácia odhadovanej kapacity dodávateľa pre Míľnik 1, Míľnik 2 a Míľnik 3 APQP
 • Proces prípravy auditu CAT
 • Proces vykonania auditu CAT
 • Vyhodnotenie auditu CAT
 • Výrobné dávky pre overenie (tzv. Risk Mitigation Runs)
 • Špeciálne prípady – projekty s významným podielom ľudského kapitálu, projekty s významnými investíciami (CAPEX)
 • Prípadová štúdia – simulácia riadenia CAT počas projektu APQP (procesný pohľad, príprava simulovaného auditu CAT alebo príprava CAT s reálnymi dátami dodávateľa

Trvanie: 2 dni