CSR-06

Projektové riadenie a zaručenie kvality BMW Group

Školenie je vedené skúseným lektorom s 15-ročnou skúsenosťou ako dodávateľského experta BMW (SQE) a ako licencovaného procesného audítora VDA 6.3 pre Tier-1 zákazníka. Školenie prinesie účastníkom lepšie pochopenie princípov projektového riadenia a zaručenia kvality nakupovaných dielov zákazníka BMW Group a poskytne praktické rady, ako zvládnuť situácie, ktoré spôsobujú dodávateľom hlavné problémy.

Vaše potreby sú:

 • Získať prehľad hlavných noriem a dokumentácie pre projekt so zákazníkom BMW Group
 • Pochopiť aktuálne špecifické požiadavky svojho zákazníka (2017) v náväznosti na  IATF 16 949:2016
 • Pochopiť nástroje, metódy a metodológiu zákazníka
 • Plánovať zaručenie kvality na projekt
 • Pochopiť princípy vývoja produktu/procesu
 • Uvoľniť projekt so zákazníkom

Cieľová skupina:

 • Projektoví manažéri
 • Členovia projektového tímu
 • Vedúci oddelení
 • Kvalita
 • Spolupracovníci projektu
 • Inžiniering
 • Manažment kvality

Obsah školenia:

 • Skratky a pojmy
 • Dopyt a vypracovanie ponuky
 • Spolupráca s dodávateľmi v procesu vzniku produktu a procesu
 • Projektová fáza podľa BMW
 • Projektové riadenie v IPQ
 • Opatrenia kvality pri stupe do série
 • Validácia produktu a procesu zákazníkom
 • Typy auditov zákazníka BMW Group
 • Rekvalifikácia produktu podľa GS 90008-1 a GS 90008-2

Trvanie: 2 dni

Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.