CSR-05

Riadenie rizík STELLANTIS (ex-FCA) – požiadavka IATF

Licencované školenie CSR-05 Riadenie rizík STELLANTIS (ex-FCA) je určené dodávateľom dielov spoločnosti STELLANTIS, ex-FCA (FIAT-Chrysler) ako povinné školenie vyžadované zákazníkom v rámci špecifikácie normy IATF. Správne nastavený prístup k riadeniu rizík zaručí nielen splnenie požiadavky zákazníka, najmä však zlepšenie kvality procesov v celom dodávateľskom reťazci a dodávanie zhodných dielov v požadovanom množstve a čase. V prípade krízového riadenia poskytuje zavedený systém riadenia rizík aj odporúčané postupy zvládania problémov a kapitalizácie Lessons Learned.

Vaše potreby sú:

 • Definovať systém, ktorý zaručí zavedenie, vykonávanie a neustále zlepšovanie procesu riadenia rizík cez ich monitorovanie a kritickou analýzou dosiagnutých výsledkov
 • Definovať úlohu Product Risk Manager (PRM)
 • Porovnať výsledky analýzy rizík a zavedené kritéria, prioritizácia rizík a definovanie akcií
 • Rešpektovať špecifické požiadavky zákazníka (CSR) v súlade s normou IATF 16:949 norm
 • Byť certifikovaný Product Risk Manager (PMR) zo strany STELLANTIS & ABP Management

Cieľová skupina:

 • Tzv. „risk commitee“, reprezentovaná najmä:
 • Key Acccount Manager, R&D, Proces, Výroba, Kvalita, Nákup/dodávateľská kvalita

Obsah školenia:

 • Organizačná štruktúra a pozícia Product Risk Manager (PRM)
 • Kontroly produktu a výrobného procesu
 • Prevencia rizík pri zmenách produktu a procesu
 • Mapovanie rizík produktu
 • Systém spätnej dohľadateľnosti a kontrola záznamov
 • Riadenie rizík dodávateľského reťazca
 • Riadenie riešenia vzniknutých problémov
 • Riadenie vedomostí a zručností
 • Prípadová štúdia – analýza rizík organizácie podľa požiadaviek zákazníka STELLANTIS/ex-FCA (pravidlá/formulár)

Trvanie: 2 dni

Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.