CSR-04

Projektové riadenie a zaručenie kvality Renault-Nissan

Praktické školenie zamerané na hlavné oblasti riadenia projektov a zaručenia kvality zákazníka Renault-Nissan, ako napr. portál b2b, míľniky a fázy projektu, riešenie reklamácií, HCPP, TAG, riadenie výkonnosti, atď. Vďaka získaným informáciám bude projektová a sériová kvalita ako i projektoví manažéri efektívne plánovať svoje aktivity a zaručovať spokojnosť zákazníka.

Vaše potreby sú:

 • Získať prehľad o spôsobe práce francúzskych zákazníkov
 • Pochopiť špecifiká svojho zákazníka
 • Poznať špecifické nástroje, metódy a slovník zákazníka
 • Byť schopný plánovať prípravu dokumentácie projektu
 • Porozumieť vývoju produktu a procesu
 • Uvoľniť projekt so svojim zákazníkom
 • Riadiť reklamácie počas sériovej výroby
 • Riadiť modifikačný proces

Cieľová skupina:

 • Projektoví manažéri
 • Členovia projektového tímu
 • Manažéri oddelení
 • Kvalita
 • Inžiniering
 • Výroba

Obsah školenia:

 • Prehľad špecifických požiadaviek Renault-Nissan voči dodávateľom
 • Portál b2b
  • Riadenie portálu zo strany ADF
  • Prostredie a aplikácie pre kvalitu / projektových manažérov
  • Dokumentácia, e-learning-y vyvinuté RSA
 • Fázy a míľniky projektu nakupovaného dielu a vozidla
 • Spojenie interných míľnikov dodávateľa a míľnikov zákazníka
 • Preklopenie zákazníckych požiadaviek projektu do interného systému projektového riadenia dodávateľa
 • HCPP metodológia, zaručenie procesnej spôsobilosti vofáze dizajnu
 • TAG V5.6, vrátane praktických cvičení
 • Kapacitný audit
 • Požiadavky na riešenie reklamácií 0km GQE
 • Sledovanie kvalitatívnej výkonnosti dodávateľa – SQUAD
 • Cvičenia na portáli b2b
 • Záverečný test

Trvanie: 2 dni

Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.