CSR-04

Projektové riadenie a zaručenie kvality Renault-Nissan

Komplexné školenie zamerané nielen na projektovú dokumentáciu, ale taktiež na všetky oblasti riadenia projektov a zaručenia kvality zákazníka Renault-Nissan, ako napr. portál b2b, riešenie reklamácií, HCPP, atď. Vďaka získaným informáciám bude projektová a sériová kvalita ako i projektoví manažéri efektívne plánovať svoje aktivity a zaručovať spokojnosť zákazníka.

Vaše potreby sú:

 • Získať prehľad o spôsobe práce francúzskych zákazníkov
 • Pochopiť špecifiká svojho zákazníka
 • Poznať špecifické nástroje, metódy a slovník zákazníka
 • Byť schopný plánovať prípravu dokumentácie projektu
 • Porozumieť vývoju produktu a procesu
 • Uvoľniť projekt so svojim zákazníkom
 • Riadiť reklamácie počas sériovej výroby
 • Riadiť modifikačný proces

Cieľová skupina:

 • Projektoví manažéri
 • Členovia projektového tímu
 • Manažéri oddelení
 • Kvalita
 • Inžiniering
 • Výroba

Obsah školenia:

 • Prehľad špecifických požiadaviek Renault-Nissan voči dodávateľom
 • Portál b2b
  • Riadenie portálu  zo strany ADF
  • Prostredie a aplikácie pre kvalitu / projektových manažérov
  • Dokumentácia, e-learning-y vyvinuté RSA
 • Fáza 1 projektu – RFQ a výber zákazníka
 • Fáza 2 projektu – Vývoj produkt/proces
 • Fáza 3 projektu – Výroba „off tool“
 • Fáza 4 projektu – Výroba „off process“
 • Fáza 5 projektu – Nábeh výroby a sériová výroba
 • HCPP metodológia, ciele procesnej spôsobilosti
 • TAG V5.6 – praktické cvičenia
 • Požiadavky na riešenie reklamácií 0km GQE/SQUALL
 • Sledovanie kvalitatívnej výkonnosti zákazníka – SQUAD/SQUALL
 • Cvičenia na portáli b2b
 • Záverečný test

Trvanie: 2 dni

Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene.