CSR-02

CSR-02 Harmonizované požiadavky APQP/PPAP STELLANTIS (opcia 1)

Licencované školenie na harmonizované požiadavky APQP/PPAP STELLANTIS. Toto školenie je určené pre všetkých dodávateľov STELLANTIS, ktorí získali od zákazníka nomináciu na projekt, kde budú aplikované harmonizované štandardy APQP/PPAP. Účastníkom, ktorí už boli školení na APQP/PPAP ex-PSA, postačuje absolvovať skrátené 1-dňové školenie CSR-02 Opcia 3 Prechod APQP/PPAP ex-PSA na STELLANTIS APQP/PPAP.

Vaše potreby sú:

 • Pochopiť míľniky a fázy projektu vozidla a nakupovaného dielu.
 • Získať prehľad o všetkých „deliverables“ APQP a pochopiť pravidlá predloženia a schválenia PPAP.
 • Byť preškolený vysoko kvalifikovanými školiteľmi, ktorí majú minimálne 15 rokov skúseností so STELLANTIS a realizovaných tisíce hodín školení na požiadavky tohto zákazníka (všetko licencované školenia)
 • Získať certifikát vyžadovaný STELLANTIS pre Projektového   manažéra a Inžiniera kvality projektu.

Cieľová skupina:

 • Projektoví manažéri
 • Inžinieri kvality projektu

Obsah školenia:

 • Ciele školenia, program a pravidlá
 • Úvod do APQP STELLANTIS: SQA, QRS, APQP Grid, IT aplikácie
 • Plánovanie APQP: míľniky projektu vozidla STELLANTIS a dielu dodávateľa
 • Mriežka APQP – prehľad
 • Pravidlá hodnotenia dokumentov, zodpovednosti, proces eskalácie
 • Míľnik 1 a aktivity začaté vo fáze 1 APQP, vrátane Zoznamu hlavných charakteristík, PIS, CAT, Safety Plan a GEED
 • Míľnik 2 a aktivity na vykonanie vo fáze 2 APQP
 • Míľnik 3 a aktivity na vykonanie vo fáze 3 APQP
 • Míľnik 4 (PPAP) a aktivity na vykonanie vo fáze 4 APQP
 • Míľnik 5 a aktivity na vykonanie vo fáze 5 APQP
 • Riadenie modifikácií v sérii
 • Prehľad aplikácií: PLM a CQMS-AUROS
 • Záver školenia, test a vyhodnotenie

Trvanie: 2 dni