CSR-02

Požiadavky APQP/PPAP STELLANTIS (ex-PSA) (opcia 2)

Licencované školenie na požiadavky APQP/PPAP STELLANTIS ex-PSA. Toto školenie je určené pre všetkých dodávateľov STELLANTIS, ktorí získali od zákazníka nomináciu na projekt, kde budú aplikované štandardy APQP/PPAP ex-PSA. Účastníkom, ktorí už boli školení na tento modul a potrebujú preškoliť na harmonizované požiadavky STELLANTIS, postačuje absolvovať skrátené 1-dňové školenie CSR-02 Opcia 3 Prechod APQP/PPAP ex-PSA na STELLANTIS APQP/PPAP.

Vaše potreby sú:

 • Pochopiť míľniky a fázy projektu vozidla a nakupovaného dielu.
 • Získať prehľad o všetkých „deliverables“ APQP a pochopiť pravidlá predloženia a schválenia PPAP.
 • Byť preškolený vysoko kvalifikovanými školiteľmi, ktorí majú minimálne 15 rokov skúseností so STELLANTIS a realizovaných tisíce hodín školení na požiadavky tohto zákazníka (všetko licencované školenia)
 • Získať certifikát vyžadovaný STELLANTIS pre Projektového   manažéra a Inžiniera kvality projektu.

Cieľová skupina:

 • Projektoví manažéri
 • Inžinieri kvality projektu

Obsah školenia:

 • Modul 1 – Úvod do školenia a program
 • Modul 2 – Kontext AQF (Supplier Quality Assurance)
 • Modul 3 – Prečo STELLANTIS prijalo APQP/PPAP a očakávania STELLANTIS
 • Modul 4 – Päť fáz APQP na projekte STELLANTIS
 • Modul 5 – Mriežka APQP
 • Modul 6 – Fáza 1 – Konzultácia dodávateľov, plánovanie & definícia projektu
 • Modul 7 – Fáza 2 – Vývoj produktu a procesu
 • Modul 8 – Fáza 3 – Výroba nástrojov & prvé off-tool diely
 • Modul 9 – Fáza 4 – Verifikácia produktu/procesu
 • Modul 10 – Fáza 5 – Nábeh výroby
 • Modul 11 – Aplikácia  PCP v rámci projektu podľa APQP/PPAP
 • Modul 12 – Pravidlá riadenia APQP
 • Modul 13 – Zhrnutie školenia
 • Modul 14 – Záverečná skúška, prípadová štúdia

* Dôležité upozornenie: Nutnou podmienkou účasti na školení je absolvovanie všeobecného školenia APQP/PPAP (napr. školenie ABP Management CSR-07 General APQP/PPAP ), príp. skúsenosť so všeobecnými požiadavkami APQP.

Trvanie: 2 dni