CSR-01

Projektové riadenie a zaručenie kvality na projektoch VW Group

Jedným z hlavných faktorov úspechu VW Group sú jeho dodávatelia, keďže nakupované diely predstavujú takmer 90% všetkých komponentov vozidiel zákazníka. Naše školenie Vám pomôže pochopiť princípy projektového riadenia a zaručenie kvality zo strany zákazníka a dá praktické odporúčania ako sa vyhnúť hlavným problémom, ktoré mávajú dodávatelia na projektoch s týmto zákazníkom.

Vaše potreby sú:

 • Získať prehľad o hlavných normách a dokumentoch potrebných na projekte VW
 • Pochopiť špecifiká Vášho zákazníka
 • Poznať nástroje, metódy a terminológiu zákazníka
 • Plánovať zaručenie kvality na projekte
 • Porozumieť princípu vývoja produktu/procesu
 • Uvoľniť projekt so svojim zákazníkom
 • Riadiť reklamácie vo výrobnom závode

Cieľová skupina:

 • Projektoví manažéri
 • Spolupracovníci projektu
 • Vedúci pracovníci
 • Kvalita
 • Členovia projektového tímu
 • Inžiniering
 • Výroba

Obsah školenia:

 • Požiadavky zákazníka VW a ich vzťah s IATF 16 949 resp. VDA
 • Prehľad Formel Q Konkret, Formel Q Spôsobilosť, Formel Q Integral (QPNI)
 • Audity zákazníka VDA 6.3/Formel Q spôsobilosť, VDA 6.5, D/TLD, TRL, ULM
 • b2b portál – prostredie, aplikácie, dokumentácia pre dodávateľa
 • Fáza RFQ a výber dodávateľa , určenie priority dielu zo strany zákazníka
 • Štandardné fázy a míľniky projektu VW
 • Očakávania VW v rôznych míľnikoch projektu podľa QPN Integral, zaručenie stupňa zrelosti produktu (RG) a schvaľovanie práce dodávateľa
 • Plánovanie zaručenia kvality na projektoch VW, princípy aplikácie LiOn
 • Proces uvoľňovania produktu/procesu podľa VDA 2
 • Princípy aplikácie BeOn, pravidlá pre hodnotenie Note 1-Note-3-Note 6
 • Kapacita procesu – plánovanie a overenie (2-Tages Produktion)
 • Všeobecné pravidlá vytvorenia reklamácie v závode VW, aplikácia KPMWeb Halle, zodpovednosť dodávateľa, požiadavky na akčný plán, audity ZP6B/ZP8
 • Sledovanie kvalitatívnej výkonnosti zákazníka – Supplier Cockpit

Trvanie: 2 dni

Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.