AUD-01

Príprava na audit IATF 16 949

Prakticky každá výrobná organizácia pôsobiaca v automobilovom priemysle v Západnej či Strednej Európe je certifikovaná podľa normy IATF. Pre týchto zákazníkov môže byť náš audítor v pozícii „tieňového“ interného audítora a vedúcemu audítorovi bude dávať spätnú väzbu a návrhy na zlepšovanie procesu auditovania. Naši audítori môžu pripraviť na IATF audit i nové výrobné závody Vašej skupiny vo svete (Ázia, Južná Amerika, Rusko, …). Kouč ABP Management má dlhoročné skúsenosti na pozícii certifikačného audítora a kouča IATF normy.

Vaše potreby sú:

  • Zlepšiť existujúci proces interných auditov vo Vašom závode
  • Koučing/mentoring interných audítorov
  • Získať nezávislú spätnú väzbu na efektivitu vykonávaných auditov
  • Pripraviť Váš závod, resp. Váš sesterský závod na ISO/TS audit

Možnosti podpory:

  • Príprava na novú certifikáciu podľa normy IATF
  • Príprava na recertifikačný audit IATF
  • Podpora implementácie akčného plánu po IATF audite
  • Koučing/Mentoring Vašich interných audítorov

Trvanie: Podľa špecifických potrieb dodávateľa

Cena: Na základe ponuky

Požiadavky posielajte na: office@abp-management.com