Plán školení STELLANTIS pre dodávateľov – koniec roka 2021/rok 2022 (licencované školenia)

Strategické partnerstvo STELLANTIS (ex-PSA) – ABP Management trvá už šiesty rok a počas tohto obdobia preškolil ABP Management tisíce špecialistov automobilového priemyslu na štandardy tohto zákazníka.

Je nám potešením zdieľať s Vami oficiálny plán školení pre dodávateľov STELLANTIS pre koniec roka 2021 a rok 2022. ABP Management Vám prináša ponuku všetkých licencovaných školení na špecifické požiadavky v oblasti zaručenia kvality, projektového riadenia, systému kvality, vývoja produktu a procesu či logistiky.

Z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie vo svete budú takmer všetky školenia v roku 2021 organizované formou online. Od roku 2022, a ak to pandemická situácia umožní, všetky školenia/služby STELLANTIS budú vykonané lokálnymi školiteľmi/audítormi vo všetkých dôležitých regiónoch sveta, kde má STELLANTIS významnú dodávateľskú základňu.

Pripomíname, že výlučne školiace programy uvedené v ponuke ABP Management sú licencované zo strany STELLANTISakceptované počas zákazníckych a iných auditoch. Iné školiace moduly, ktoré niektoré spoločnosti ponúkajú, ani sú odporúčané/autorizované zo strany zákazníka.

ODKAZ NA PLÁN LICENCOVANÝCH ŠKOLENÍ STELLANTIS (kliknutím stiahnete)