Nominácia NSA/QSB+ Groupe PSA

Strategická spolupráca medzi ABP Management a PSA Groupe v oblasti školení a rozvoja dodávateľov trvá niekoľko rokov a neustále sa rozširuje.

Od roku 2019 je ABP Management schválenou organizáciou na vykonávanie auditov nových výrobných lokácií, ktoré plánujú dodávať skupine PSA (NSA – New Supplier Assessment), prípravu dodávateľov na certifikačný audit QSB+ako i podporu dodávateľov v problémoch.

Ponuka služieb ABP Management sa rozširuje o nové 2-dňové školenie CSR-09 PSA Groupe QIP 3.3 – QSB+, NSA a PCPA audit, ako i expertné služby – príprava a realizácia auditu NSA a príprava na audit QSB+.

Tieto služby rozšíria už existujúce portfólio licencovaných školení ABP Management na špecifické požiadavky zákazníka PSA: