8D – ŠTRUKTUROVANÝ PRÍSTUP K RIEŠENIU PROBLÉMOV

19.80€

2. vydanie 2011 (česká verzia)

Prehľad procesu 8D, postup určovania koreňovej príčiny problému a zavádzanie dočasných a trvalých opatrení s cieľom predchádzať opakovanému výskytu problému.

Publikácia obsahuje 4 časti:

  • Prehľad (predstavenie metódy, použitie, základné pravidlá)
  • Kroky 8D
  • Integrácia 8D metódy do procesov organizácie
  • Pracovné dokumenty a zdroje (na okamžité použitie)


Počet strán: 139

ISBN: 978-80-02-02347-0

K cene objednávky bude prirátaná cena poštovného. Po odoslaní objednávky vám bude na zadanú e-mailovú adresu doručená zálohová faktúra.