Podpora Groupe PSA pri integrácii Opel/Vauxhall

Jednou z priorít Groupe PSA po akvizícií európskych aktivít GM je transformácia závodov Opel/Vauxhall na systémy Peugeot-Citroën-DS. ABP Management podporoval Groupe PSA pri odborných školeniach zamestnancov Opel/Vauxhall a prispel k úspešnému nábehu prvých závodov Opel/Vauxhall na systémy PSA.

Táto spolupráca bola prínosná pre ABP Management po odbornej stránke, nakoľko počas desiatok dní školení v školiacich miestnostiach i v závodoch PCD/Opel, sme si prehĺbili naše znalosti systémov Groupe PSA, hlavného partnera ABP Management. 

Gratulujeme celému tímu PSA a sme presvedčení, že aj transformácia ďalších závodov Opel/Vauxhall bude rovnako úspešná!

ABP Management

Vyjadrenie PSA k tejto spolupráci s ABP Management (preklad):

Integrácia závodov Opel-Vauxhall do Groupe PSA zahŕňa okrem iného aj adaptáciu informačných systémov a školenia spolupracovníkov v jednotlivých závodoch. Jedným z kľúčových faktorov úspechu tejto integrácie je aj komunikácia medzi účastníkmi v rôznych jazykoch, ktorí musia pracovať v rámci spoločných tímov.

Pri začiatku transformácie sa Groupe PSA mohla spoľahnúť na kompetencie, disponibilitu a vysokú úroveň kompetencií ABP Management, aby napriek napätému plánu vykonala načas všetky školenia a zaručila, že prvé závody Opel-Vauxhall funguje na základe informačných systémov Peugeot-Citroën-DS.

Thierry Courty
Groupe PSA