Podpis strategického partnerstva PSA Groupe – ABP Management pre školenia logistiky dodávateľov

Pre každého konštruktéra vozidiel znamená projekt vo fáze nábehu i sériovej výroby spoluprácu so stovkami dodávateľov a riadenie niekoľko tisíc referencií. Pri neustálom zvyšovaní diverzifikácie dielov a tlaku na náklady je efektívna logistika jedným z pilierov dosiahnutia stanovených cieľov ako i rozvoja dlhodobej spolupráce dodávateľ-zákazník. Vo vzťahu dodávateľ-zákazník je dodávateľ povinný rešpektovať požiadavky svojho zákazníka, …