Nová verzia školenia CSR-03 Zaručenie kvality dodávateľov STELLANTIS

STELLANTIS & ABP Management prinášajú dodávateľom automobilového priemyslu novú verziu licencovaného školenia  CSR-03 Zaručenie kvality dodávateľov STELLANTIS, ktoré zahŕňa všetky hlavné špecifické požiadavky zákazníka (aplikácia na projektoch ex-Groupe PSA). Nová verzia školenia V3 bude v ponuke od 01.júna 2021 a obsahuje niekoľko významných aktualizácií, ako napr. aplikácia ORION (riadenie b2b portálu dodávateľa), nová aplikácia e-SQAL (riadenie výkonnosti dodávateľa), nová verzia GP5+ a súvisiaci proces riadenia nákladov za reklamácie (CIP) aplikovaný od mája 2021, proces eskalácie v sériovej výrobe, rozšírená kapitola garančnej kvality (reklamácie QEC, COMTEC, DC, garančná výkonnosť,…), požiadavky na archiváciu dokumentácie/údajov, atď.

Posledné školenia on-line budú otvorené v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku v júni 2021 a prezenčné školenia budú opäť organizované od septembra 2021 v ôsmich krajinách sveta (Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Veľká Británia, Slovensko, Poľsko, India, Maroko).

Pre viac informácií o obsahu školenia/dátumoch/cenách navštívte stránku ABP Management.

Odkaz na všetky školenia dodávateľov STELLANTIS na tomto odkaze.