Vyhľadávanie dodávateľov v Strednej a Východnej Európe

Náklady na materiál môžu predstavovať až 70% celkových nákladov na produkt a tým predstavujú najefektívnejší spôsob dosiahnutia očakávaných úspor a produktivity. Vďaka znalosti lokálneho trhu a  dodávateľov má ABP Management všetky predpoklady na to, aby našlo pre Vás alternatívnych dodávateľov rôznych technológií či produktových skupín. Táto misia môže zahŕňať i riadenie RFI procesu.

Po podpise NDA (Non-Disclosure Agreement) vybraní dodávatelia môžu byť testovaní na špecifickú RFQ s cieľom overiť konkurencieschopnosť a technickú úroveň dodávateľa. ABP Management môže taktiež pre Vás vykonať diagnostický audit dodávateľa na zistenie úrovne zaručenia kvality či jeho koučovanie s cieľom dosiahnutia želanej úrovne výkonu a nezávislosti pre ďalšie projekty.

Vaše potreby sú:

  • Znížiť materiálové náklady
  • Nahradiť drahých dodávateľov/ dodávateľov s nízkou výkonnosťou   kvality/logistiky
  • Rozšíriť panel dodávateľov pre určitý typ produktu/technológie

Možnosti podpory:

  • Vyhľadávanie dodávateľov
  • Riadenie procesu „RFI“
  • Riadenie „testovacej RFQ“
  • Audit dodávateľa
  • Koučing dodávateľa

Trvanie: Podľa špecifických potrieb dodávateľa.

Cena školenia: Na základe ponuky.

Požiadavky posielajte na: office@abp-management.com

Požiadavky posielajte na: office@abp-management.com

Poslať požiadavku