Kombinované školenie/workshop na nástroj MRS (audity NSA, PPQ a MPA) zákazníka STELLANTIS

V januári 2023 harmonizoval STELLANTIS svoje požiadavky na audity nových dodávateľov (NSA), procesných auditov projektu (PPQ)výrobných auditov (MPA), ktoré sú zahrnuté v nástroji MRS.

Okrem štandardného 2-dňového školenia na nástroj MRS CSR-09 STELLANTIS MRS (NSA, PPQ a MPA audity) či prípravu/vykonanie NSA auditov, ponúka ABP Management aj rozšírený 3-denný modul, ktorý je kombináciou školenia (vysvetlenie kritérií auditu, ukážky najlepších praktík v automobilovom priemysle či tipy audítora) a verifikácie vybraných kritérií vo výrobe alebo dokumentácie organizácie.

Jedno takéto školenie bolo organizované v apríli 2023 pre účastníkov z piatich lokácií globálneho dodávateľa automobilového priemyslu. Zostavenie takejto skupiny bolo výnimočnou príležitosťou zdieľať skúsenosti nielen so školiteľom, ale identifikovať možnosti zlepšenia taktiež na úrovni Skupiny s cieľom zlepšiť existujúci systém zaručenia kvality a dosiahnuť ešte vyššiu spokojnosť zákazníka. Auditovanie vybraných kritérií  zo strany školiteľa a následne účastníkmi urobilo toto školenie veľmi interaktívne a efektívne.

V prípade záujmu o organizáciu takéhoto školenia/koučingu vo Vašej spoločnosti, kontaktujte nás emailom na adrese office@abp-management.com.