Nová verzia licencovaného školenia CSR-03 Zaručenie kvality dodávateľov STELLANTIS v5/2023

Na konci marca 2023 bude pre dodávateľov automobilového priemyslu k dispozícii nová verzia 5 licencovaného školenia CSR-03 Zaručenie kvality dodávateľov STELLANTIS v5/2023. Toto školenie STELLANTIS odporúča všetkým dodávateľom dodávajúcim diely v sériovej výrobe, resp. novým závodom od míľniku 3 APQP, resp. školenie môže byť aj vyžadované projektovým tímom zákazníka. Nová verzia školenia 5 prináša viacero nových štandardov a zmien, ako napr. nový manuál QRS, ciele kvality a logistiky 2023, nový nástroj MRS na audity NSA, PPQ a MPA Level 1 a Level 2, prehľad harmonizovaných požiadaviek APQP/PPAP, SCA (STELLANTIS Customer Audit), novú normu GSQN-002 riadenia nákladov za reklamácie ako i aktualizáciu viacerých štandardov, napr. požiadavky archivácie, aktualizácia kapitoly COMTEC, riadenia nástrojov, nový kontrolný hárok/syntézu DFMEA/FMEA, atď.

Cieľová skupina tohto školenia sú manažéri and inžinieri kvality závodu, systémová kvalita, interní audítorišpecialisti garančnej kvality.

Certifikát z tohto školenia je vydaný STELLANTIS a ABP Management a je platný 3 roky od skončenia školenia.

Viac informácií o tomto školení môžete nájsť na našej stránke alebo v brožúre školenia TU. Plán školení STELLANTIS je taktiež na našej stránke, ako i na tomto odkaze.

Zapísanie na školenie je možné cez našu stránku www.abp-management.com alebo nás kontaktujte mailom office@abp-management.com.

Dôležitá informácia: toto školenie je jediné oficiálne školenie s týmto obsahom. Školenia s názvom „Špecifické požiadavky STELLANTIS“ a pod. ponúkané niektorými školiacimi firmami nie sú oficiálne, obsah školenia či certifikáty nie sú schválené zo strany STELLANTIS. Viac informácií o licencovaných školeniach STELLANTIS môžete nájsť na portáli b2b zákazníka, príp. kontaktujte Vášho SQE.