2022 Novoročný pozdrav ABP Management

Vážený zákazník/obchodný partner,

365 dní roka 2021 uplynulo veľmi rýchlo. Koniec roka je často míľnikom v našich životoch – moment, kedy sa na chvíľu zastavíme a obzrieme späť na to, čo sme prežili počas posledných dvanástich mesiacov, príp. si mnohí z nás dávajú novoročné predsavzatia.  

Končiaci rok 2021 bol prvým  rokom, ktorý bol celý zasiahnutý pandémiou koronavírusu. Okrem toho automobilový priemysel bol výrazne poznačený nedostatkom niektorých komponentov alebo navýšením cien, najmä vstupných materiálov. Všetky tieto faktory spôsobili, že končiaci rok bol extrémne zložitý pre mnoho výrobných organizácií, ako i dodávateľov služieb.  Z tohto hľadiska som hrdý, že napriek týmto objektívnym problémom preškolil ABP Management v roku 2021 opäť tisíce špecialistov pôsobiacich v automobilovom priemysle z 27 krajín sveta, najmä v oblasti projektového  riadenia, špecifických požiadaviek zákazníkov, kvality či logistiky. Z mnohých úspechov chcem vyzdvihnúť rozvoj aktivít v Indii a v Číne, kde ABP Management prispel počas minulého roka k profesionálnemu rozvoju viac ako 800 ľudí, ktorí sa zúčastnili našich školení. Napriek tomu, že mnoho školení bolo vykonaných on-line, interní školitelia/audítori navštívili našich zákazníkov nielen v celej Západnej/Strednej Európe, ale taktiež v Moldavsku, na Ukrajine, v Kórei, atď.

Som taktiež hrdý na to, že vďaka strategickému partnerstvu so spoločnosťou STELLANTIS, pripravuje už siedmy rok ABP Management dodávateľov automobilového priemyslu na spoluprácu s jedným z najvýznamnejších výrobcov vozidiel a poskytovateľov mobility na svete. To isté platí pre našu spoluprácu s Jaguar Land Rover a ďalšími partnermi. Skúsení školitelia, kvalita školiacich materiálov alebo ročná bezplatná podpora po školení sú vysoko cenené našimi zákazníkmi, ktorí si vyberajú služby ABP Management v silno konkurenčnom prostredí. Za prejavenú dôveru všetkým našim zákazníkom ďakujeme.

A keďže vstupujeme do nového roka, dovoľte mi zaželať Vám v mene celého tímu ABP Management všetko dobré v roku 2022, najmä zdravia, aby sa Vám splnili Vaše plány či predsavzatia a budeme sa tešiť na prípadnú spoluprácu.

                            S úctivým pozdravom,

                                                          Dipl.Ing. Michal MATUSEK , PhD., MBA

                                                                              Managing Partner