Naši interní zamestnanci školili, auditovali
a koučovali viac ako 150 výrobných závodov