VDA 6.5 - Audit produktu - 640/188

dil5.jpg
dil5.jpg

VDA 6.5 - Audit produktu - 640/188

10.36

2. vydanie 2008 (české 2009)

Norma nemeckého zväzu automobilového priemyslu (VDA) vymedzuje definíciu auditu produktu a rekvalifikačných skúšok. Aktuálne vydanie normy sa orientuje na požiadavky normy ISO 19011. Zároveň bol vytvorený návod programov produktových auditov, ktorý umožňuje organizáciám vytvárať svoj vlastný systém auditov produktu. Ako jeden z článkov procesného reťazca má audit produktu preukázať kvalitatívnu úroveň interne alebo externe vyrábaných produktov. Zároveň všetci účastníci licencovaného školenia VDA QMC Audit produktu VDA 6.5 organizovaného pravidelne v Bratislave viackrát ročne, obdržia túto publikáciu v tlačenej forme v cene školného. 

Počet strán: 38

ISBN: 978-80-02-02130-8

Quantity:
Add To Cart