VDA 5 - Vhodnosť kontrolných procesov – 640/204

VDA_5.JPG
VDA_5.JPG

VDA 5 - Vhodnosť kontrolných procesov – 640/204

17.67

2. vydanie, 2010 (české 2011)

Vhodnost meracích systémov. Vhodnosť procesov merania

a kontroly. Rozšírená neistota. Posudzovanie zhody.

Tento zväzok VDA je určený pre posudzovanie vhodnosti meracích

systémov a procesov merania. Vhodnosť je určená vo vzťahu k neistote

merania. Zväzok obsahuje podrobný návod na výpočet a množstvo vyriešených príkladov.

Tento zväzok VDA 5, 2.  nahrádza 1. vydanie z roku 2003 (česky 2004).

ISBN: 978-80-02-02307-4

Quantity:
Add To Cart