VDA4 - Zaručenie kvality pred sériovou výrobou (kapitola FMEA, akt.2012)

FMEA_VDA4.JPG
FMEA_VDA4.JPG

VDA4 - Zaručenie kvality pred sériovou výrobou (kapitola FMEA, akt.2012)

16.80

Kapitola: FMEA produktu, FMEA  procesu

2., prepracované vydanie 2006, aktualizácia jún 2012 (české 2012)

Analýza možností vzniku porúch a ich následkov (FMEA) je analýza systému a rizík, ktoré sprevádzajú vývoj a plánovanie. Je integrovaná do odborných oblastí a zahrnuje optimalizáciu systému ako i znižovanie rizika.

Ako dôležitý metodický nástroj slúži FMEA k včasnému rozpoznaniu možných porúch a závad, aby bolo možné ich vzniku preventívne zamedziť. Tento postup sa uplatňuje u nových konceptov a vo vývoji ako i v rámci ďalšieho vývoja produktov a procesov; už vo fáze vývoja a plánovania je metodicky analyzovaná a hodnotená ich zrelosť. FMEA popritom poukazuje na všetkých kritických miestach na vhodné opatrenia, vďaka ktorým už boli existujúce riziká znížené, resp. kde je nutné tieto riziká ešte minimalizovať.

Počet stran: 120

ISBN: 80-02-01682-3

Quantity:
Add To Cart