VDA 4 – Zaisťovanie kvality v oblasti procesov – 640/239

VDA 4_nova.jpg
VDA 4_nova.jpg

VDA 4 – Zaisťovanie kvality v oblasti procesov – 640/239

59.51

2. prepracované a rozšírené vydanie 2009, aktualizované marec 2010, doplnené december 2011, české vydanie 2013

Rozsiahly obsah doteraz popísaných metodických doporučení si vynútil prispôsobiť tiež publikáciu VDA 4. Teraz sa nazýva „Zaisťovanie kvality v oblasti procesov“.

Pre potreby lepšieho prehľadu a jednoduchšieho priradenia veľkého počtu kapitol bolo vykonané rozčlenenie a usporiadenie jednotlivých kapitol, pričom boli vytvorené nasledovné skupiny:

· Všeobecná časť

· Analýzy rizík

· Metódy

· Modely postupov

ISBN: 80-02-01682-3

 

Quantity:
Add To Cart