VDA 19.1 Skúšanie technickej čistoty 640/246

19.png
19.png

VDA 19.1 Skúšanie technickej čistoty 640/246

27.75

2. vydanie 2015 (české 2016)

Smernica VDA 19.1 popisuje podmienky pre aplikáciu a dokumentáciu metód stanovenia znečistenia dielov, na ktorých závisí funkčnosť vozidla, pevnými časticami (skúšanie čistoty).

Skúšanie čistoty slúži ako základ pre posudzovanie technickej čistoty, napr. pri:

  • Vzorkovaní a posudzovaní dielov
  • Vstupnej a výstupnej kontrole
  • Kontrole kvality alebo sledovaní výrobných procesov, ktoré s čistotou súvisia (napr. čistenie, úpravy povrchov, montáž, ...)

ISBN: 978-80-02-02661-1

Počet strán: 299

Quantity:
Add To Cart