Príprava na školenie

LOG-05 riešenie logistických problémov a riadenie reklamácií

Vážený pán, milá pani,

o krátky čas sa uskutoční školenie, na ktoré ste sa prihlásili. Napriek štandardným školiacim materiálom si uvedomujeme, že každý zákazník má svoje špecifické očakávania od školenia. S cieľom získania čo najvyššej pridanej hodnoty zo vzdelávacej akcie pre Vašu spoločnosť si Vás dovoľujeme osloviť s požiadavkou zodpovedania nasledovných otázok. Vaša spolupráca nám pomôže orientovať sa počas školenia špecificky na potreby jeho účastníkov a tým maximalizovať prínos pre Vás.

Vyplnenie dotazníka zaberie maximálne 5 minút a jeho zodpovedanie je dobrovoľné.

Zadajte dátum Vášho školenia (mesiac/deň/rok):
Zadajte dátum Vášho školenia (mesiac/deň/rok):
OTÁZKA 1: Na riešenie logistických problémov používame v našej spoločnosti dnes nasledovné metódy:
OTÁZKA 2: Akým logistickým problémom čelíte najčastejšie?
OTÁZKA 3: Ako hodnotíte súčasný stav systému riešenia problémov logistiky vo Vašej spoločnosti?
OTÁZKA 4: Pri riešení interných reklamácií (napr. príjem dielov –> výroba, výroba ->plánovanie výroby, ...):
OTÁZKA 5: Pri riešení zákazníckych reklamácií logistiky:
OTÁZKA 6: Aké sú Vaše hlavné očakávania od školenia:
OTÁZKA 7: Moja úloha pri riešení problémov v našej spoločnosti je:

Tento dotazník je výlučne názorom účastníka školenia a v žiadnom prípade ho neberieme ako stanovisko Vašej spoločnosti. Zároveň je dotazník plne anonymný a získané informácie budú slúžiť lektorovi výlučne pre prípravu daného školiaceho modulu, pričom jediný cieľ je orientovať sa na Vaše špecifické potreby a splnenie Vašich očakávaní.

Vopred ďakujeme za zodpovedanie tohto dotazníka a Vaše spolupodieľanie sa na príprave školenia.

S úctivým pozdravom, Váš

abp.png