Príprava na školenie

csr-04 projektové riadenie a zaručenie kvality na projektoch

francúzskych zákazníkov 

Vážený pán, milá pani,

o krátky čas sa uskutoční školenie, na ktoré ste sa prihlásili. Napriek štandardným školiacim materiálom si uvedomujeme, že každý zákazník má svoje špecifické očakávania od školenia. S cieľom získania čo najvyššej pridanej hodnoty zo vzdelávacej akcie pre Vašu spoločnosť si Vás dovoľujeme osloviť s požiadavkou zodpovedania nasledovných otázok. Vaša spolupráca nám pomôže orientovať sa počas školenia špecificky na potreby jeho účastníkov a tým maximalizovať prínos pre Vás.

Vyplnenie dotazníka zaberie maximálne 5 minút a jeho zodpovedanie je dobrovoľné.

Zadajte dátum Vášho školenia (mesiac/deň/rok):
Zadajte dátum Vášho školenia (mesiac/deň/rok):
OTÁZKA 1: Hlavné problémy, ktorým na projektoch francúzskych zákazníkov čelíme sú:
OTÁZKA 2: Ktoré štandardy zákazníka PSA Peugeot-Citroen Vám nie sú jasné/máte s nimi problémy?
OTÁZKA 3: Ktoré štandardy zákazníka Renault-Nissan Vám nie sú jasné/máte s nimi problémy?
OTÁZKA 4: Ako hodnotíte súčasný stav projektového riadenia vo Vašej spoločnosti (všeobecne) ?
OTÁZKA 5: Na čo by ste sa chceli v rámci daného školenia najviac zamerať?
OTÁZKA 6: Aké sú Vaše hlavné očakávania od školenia:
OTÁZKA 7: Zákazníci PSA/Renault-Nissan v kontexte mojej práce v našej spoločnosti:

Tento dotazník je výlučne názorom účastníka školenia a v žiadnom prípade ho neberieme ako stanovisko Vašej spoločnosti. Zároveň je dotazník plne anonymný a získané informácie budú slúžiť lektorovi výlučne pre prípravu daného školiaceho modulu, pričom jediný cieľ je orientovať sa na Vaše špecifické potreby a splnenie Vašich očakávaní.

Vopred ďakujeme za zodpovedanie tohto dotazníka a Vaše spolupodieľanie sa na príprave školenia.

S úctivým pozdravom, Váš

abp.png